Naar aanleiding van de nieuwe horizontale programmering hebben een aantal clubs ons laten weten dat het begin van de trainingsavond op maandag om 17.00 uur problemen geeft omdat sommige trainers op dat tijdstip nog niet aanwezig kunnen zijn. Het nieuwe schema is bedoeld om meer schaatsers in de gelegenheid te stellen op de baan in Haarlem te trainen. Het laatste wat wat wij echter willen is de clubs met een probleem opzadelen.

Het eenvoudigste is om op dit moment te besluiten om de trainingstijden op maandagavond zoals die vorig jaar golden ook in het komende seizoen te handhaven. Kortom de maandagavond blijft het komend jaar identiek aan het vorige seizoen.

Volgend jaar zullen de tijden wel aangepast worden. Het is namelijk de bedoeling dat de Marathon Commissie er wat meer ijstijd bij krijgt. De belangstelling voor de marathon is immers heel groot en met wat meer ijstijd kunnen de rijders beter gefaciliteerd worden: er hoeft niet beknibbeld te worden op het aantal te rijden ronden.

Groepen die nu al gepland hadden om 17.00 uur te beginnen kunnen gewoon om 17.00 uur het ijs op. Wel svp na 65 minuten het ijs verlaten.

Wij hopen met deze maatregel problemen die de ijsclub hadden met de begin tijd van de maandagtrainingen uit de wereld geholpen te hebben.