De website van de Baancommissie Haarlem is vernieuwd. Om beter op de toenemende informatie behoefte te kunnen voorzien is gekozen voor een dynamische website waarbij eenvoudiger door meerdere personen informatie kan worden toegevoegd.