De normen voor de ijsfaciliteiten zijn vastgesteld voor het nieuwe seizoen door de Gewestelijke Technische Commissie. zie bijlage YF normen 2012-2013.pdf

Daarnaast zijn ook de clubfaciliteiten  voor de baan Haarlem vastgesteld voor het seizien 2010-2011, zie bijlage CF normen 2012-2013.pdf

KvK-nummer: 71591605