De normen voor de ijsfaciliteiten zijn wederom vastgesteld voor het nieuwe seizoen door de Gewestelijke Technische Commissie. zie bijlage YF normen 20102011.doc 

Daarnaast zijn ook de clubfaciliteiten  voor de baan Haarlem vastgesteld voor het seizien 2010-2011, zie bijlage CF normen 20102011.doc

KvK-nummer: 71591605