Langzamerhand gaan we weer richting het einde van het lopende schaatsseizoen. Hierin zijn er gedurende 22 weken trainingen en wedstrijden volgens het daartoe vastgestelde schema (trainings- en wedstrijduren). Dit betekent dat we op maandag 2 oktober 2017 zijn gestart met de trainingen en op zondag 18 maart 2018 het lopende seizoen afsluiten. Zoals bekend is waren er rond de kerstvakantie en de periode rond oud & nieuw twee weken geen trainingen en wedstrijden en was de ijsbaan langer open voor het publiek. Als compensatie konden we daarom het seizoen een week eerder met de ijstrainingen beginnen en kunnen we nu ook een week langer, dus tot en met zondag 18 maart, doorgaan.

Graag vragen wij aandacht voor het feit dat de Marathoncommissie op maandagavond 5 maart het jaarlijks ‘Kampioenschap van Haarlem” organiseert. Dat houdt in dat er die avond geen training zal zijn op de reguliere uren. Wél bestaat voor alle houders van een trainingsabonnement de mogelijkheid om direct na afloop tot sluiting om 23.00 uur gebruik te maken van de mogelijkheid om dan alsnog te trainen als daar behoefte aan is.

Verder bestaat er op maandagavond 12 maart de mogelijkheid voor de abonnementhouders om ná de reguliere drie trainingsuren op die avond vervolgens tot sluitingstijd door te trainen (omdat er die avond geen marathonwedstrijd meer is). In overleg met de ijsmeester van dienst zal die avond op een aantal momenten tussendoor baanverzorging plaatsvinden.

Baancommissie Haarlem

 

 

KvK-nummer: 71591605