Net als alle rekeningnummers in Nederland is ook het nummer van de baancommissie gewijzigd in een IBAN.

De nieuwe gegevens zijn:
Rekening: NL29 RABO 0140 5852 22
t.n.v.: Gewest NH/U Baancommissie Haarlem

KvK-nummer: 71591605